Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λαφαζάνης Π. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λαφαζάνης Π. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον από τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμματικού Αττικής, διαπιστώνεται από την Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ


ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 -Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον από τη  χωροθέτηση  του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμματικού Αττικής, διαπιστώνεται από την Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ
Στις 18-02-2012 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, εξέδωσαν Έκθεση Ελέγχου για τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό στο Γραμματικό Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα επιθεωρήσεις και επισκέψεις στον χώρο κατασκευής του ΟΕΔΑ – ΧΥΤΑ Γραμματικού διαπίστωσαν τεράστια σφάλματα, κραυγαλέες παραλήψεις και αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου (α. στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), β. στην Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη γ. την μελέτη εφαρμογής και δ. έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ) όσο και στο στάδιο κατασκευής του έργου. Από την Έκθεση προκύπτει ότι αγνοήθηκαν σκανδαλωδώς, αν δεν απεκρύβησαν, σοβαρά στοιχεία για τα γεωλογικά – υδρογεωλογικά δεδομένα του χώρου κατασκευής του έργου, όπως για:
·        την ύπαρξη ρεμάτων εντός του χώρου όπου κατασκευάζονται τα έργα ΟΕΔΑ τα οποία «καταλήγουν στον Ευβοϊκό κόλπο», «για τα οποία βάσει της μορφολογίας του εδάφους και των έντονων κλίσεων ( άνω του 30%) δεν υπάρχει τρόπος εκτροπής ή διευθέτησής τους»
·        τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής και για την στεγανότητα του εδάφους όπου η έκθεση διαπιστώνει ότι «οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις των σχετικών εγκεκριμένων μελετών που άπτονται της γεωλογίας και της υδατοπερατότητας του εδάφους έχουν βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα».
·        τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ η οποία έχει γίνει πάνω σε ενεργά σεισμικά ρήγματα
·        προφανή σφάλματα στην εκτίμηση του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα αφού η Έκθεση της ΕΥΕΠ διαπιστώνει σαφείς ενδείξεις για ύπαρξη υδροφορέα σε βάθος ίσως και στα 2-3 μέτρα από την επιφάνεια ενώ η ΜΠΕ βασιζόμενη σε βιβλιογραφικά δεδομένα προσδιορίζει τον υδροφόρο ορίζοντα στα 90 μέτρα βάθος περίπου κ.α.
Επιπρόσθετα, η έκθεση της ΕΥΕΠ, αφού διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα και παραλείψεις στο στάδιο κατασκευής του ΧΥΤΑ και του βιολογικού καθαρισμού, ζητάει την συνδρομή του Σώματος επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΥ ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα του σχεδιασμού και η κατασκευαστική αρτιότητα του έργου.
Με δεδομένο ότι:
 α) το εύρος των πορισμάτων και των διαπιστώσεων της έκθεσης της ΕΥΕΠ θέτει ευθέως θέμα εσφαλμένης χωροθέτησης του ΧΥΤΑ με πιθανές καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, αν το έργο τεθεί σε λειτουργία και
β) η υγειονομική ταφή απορριμμάτων είτε υπολειμμάτων θεωρείται, σε όλη την Ευρώπη, ως η «έσχατη και πλέον ακατάλληλη λύση» και ενώ οι οικολογικές οργανώσεις, και η  επιστημονική έρευνα έχουν καταλήξει ότι η πρόληψη, η ανακύκλωση στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση είναι προτιμότερες όχι μόνο γιατί μειώνουν δραστικά και ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά είναι και οικονομικά πολύ πιο συμφέρουσες και κοινωνικά προτιμότερες αφού δημιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας,  
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να εξεταστούν άμεσα και ενδελεχώς τα ζητήματα που ανέκυψαν και να απαντηθεί στη βάσει έγκυρων επιστημονικών μελετών το θέμα της χωροθέτησης καταρχήν και των άλλων θεμάτων που έχουν προκύψει ώστε να διασφαλίζουν απόλυτα το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Πηγή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “Σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον από τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμματικού Αττικής, διαπιστώνεται από την Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ”

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ -

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Και την κα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για την προώθηση της απαράδεκτης κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.
Συμφώνα με μελέτες (οι οποίες μπορούν να σας αποσταλούν) α) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και β) του Τμήματος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θράκης, η ειδική «Γεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη» καθώς και η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του χώρου στον οποίο έχει χωροθετηθεί η Ολοκληρωμένη Εγκαταστάση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ΒΑ. Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής και στον οποίο ήδη κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α., παρουσιάζουν πληθώρα ανακριβειών, παραλείψεων και επιστημονικών σφαλμάτων.
Συγκεκριμένα, στη γεωλογική μελέτη αναφέρεται ότι «στις κατατεθειμένες μελέτες για την έγκριση της κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, βρίθει από ασάφειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις, όσον αφορά τα ειδικά Γεωλογικά, Υδρογεωλογικά, Υδρολογικά και Στρωματογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής» …. «Κατά συνέπεια, οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε λαθεμένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν»…. «Ορισμένα από αυτά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, π.χ. οι ακριβείς υδρογεωλογικές συνθήκες και η στρωματογραφία της στενής περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ, μπορούν να πιστοποιηθούν μόνο με αναλυτική υδρογεωλογική και στρωματογραφική έρευνα που θα περιλαμβάνει μετρήσεις πεδίου, όπως γεωφυσικές διασκοπήσεις ή/και διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων και μελέτη των δεδομένων τους» πράγμα που σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και της απλής λογικής όφειλε να περιέχει η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που σημαίνει επίσης ότι η έλλειψή τους καθιστά επίσης παράνομη και την έγκρισή της από τις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές αρχές (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΠΕ 2003).
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ επιχείρησε την πραγματοποίηση νόμιμης διερευνητικής γεώτρησης μικρού βάθους για γεωτεχνική έρευνα σε ιδιόκτητη, μη απαλλοτριωθείσα έκταση, εντός του χώρου στον οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ. Για την γεώτρηση αυτή είχε ληφθεί η απαραίτητη άδεια από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
Σκοπός της διερευνητικής αυτής γεώτρησης, η οποία θα ελάμβανε χώρα από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Α. Κελεπερτζή, ήταν, σύμφωνα με την Επιτροπή αγώνα, να «αποκαλύψει με αδιάσειστα στοιχεία τις ανακρίβειες και τα επιστημονικά σφάλματα της Μ.Π.Ε. που θα έπρεπε εξ αρχής να οδηγήσουν στην απόρριψη της εν λόγω τοποθεσία ως ακατάλληλης για τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α.»
Όπως καταγγέλλει η Επιτροπή Αγώνα «την ανωτέρω ημέρα και ενώ το συνεργείο είχε μεταβεί στο χώρο προκειμένου να διεξαχθεί η γεώτρηση, παρενέβη ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με έγγραφο του κ. Δημάρχου Παλλήνης, αν και η περιοχή ανήκει στο Δήμο Μαραθώνος, διατάχθηκε η διακοπή των εργασιών της γεώτρησης, με αιτιολογία την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας για να διενεργηθεί παρεμπίπτων έλεγχος της ιδιοκτησίας».
Σημειώνεται ότι για την αδειοδότηση η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ είχε φυσικά ελέγξει τον τίτλο και η άδεια όριζε τοπογραφικά σημείο εντός μη απαλλοτριωμένου ιδιόκτητου αγροτεμαχίου, στο οποίο δεν ενοχλούσε ούτε επηρέαζε κατ’ ελάχιστο τις εργασίες του εργοταξίου για τον απλό λόγο ότι ο εργολάβος δεν έχει μέχρι τώρα κανένα δικαίωμα εισόδου και εργασιών στην συγκεκριμένη έκταση.
Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω στοιχεία, έχουν εκφραστεί σοβαρές επιστημονικές επιφυλάξεις που αφορούν στις υδρογεωλογικές συνθήκες και στη στρωματογραφία της στενής περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ, οι οποίες θα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες στην παράκτια περιοχή αλλά και στη Λίμνη Μαραθώνα..
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Πως κρίνουν την επέμβαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που παρεμπόδισε την νόμιμη διερευνητική γεώτρηση, η οποία θα αποκαθιστούσε μερικώς την βάναυσα βιασθείσα επιστημονική τάξη αλλά και να καθησυχάσει ως ένα βαθμό τους κατοίκους ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες ευρύτερες περιβαλλοντικές συνέπειες στην περιοχή τους;
2. Με δεδομένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις σε άλλες περιοχές με ανάλογα έργα έχει αποδειχθεί ότι υπήρχαν σοβαρές «αστοχίες μελετών», τι μέτρα θα λάβουν προκειμένου να προχωρήσει η συγκεκριμένη γεώτρηση; Προτίθενται να μελετήσουν προαναφερόμενες μελέτες και να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πριν να είναι πολύ αργά;
Ο ερωτών Βουλευτής
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Πηγή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ -”